அழைக்கலாம் சமைக்கலாம்

  • அழைக்கலாம் சமைக்கலாம்
  • கலையகத்தில் காத்திருக்கும் புகழ்பெற்ற சமையற்கலை வல்லுனருக்கு நீங்கள் தொலைபேசிவாயிலாக அழைத்து, உங்களுக்கு பிடித்த உணவினை எவ்வாறு சுவையாகச் செய்வது எனக்கேட்டுத்தெரிந்து, செய்முறைவிளக்கத்துடன் செய்துகாட்டும் சமையல் நிகழ்ச்சி.

  • Cookery
Schedule: Monday To Friday 3 PM