ஆலய வழிபாடு

  • ஆலய வழிபாடு
  • ஈழத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆலயங்களினதும், புலம்பெயர் தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளில் உள்ள இந்து ஆலயங்களிலும் இடம்பெறும் வருடாந்த மகோற்சவ நிகழ்வுகளைத் தொகுத்துத் தருவதுடன், இந்துக்களின் முக்கிய விரத காலங்களில் இடம்பெறும் விசேட, பூஜை வழிபாட்டு நிகழ்வுகளும் இதில் இடம்பிடிக்கின்றன.

  • Devotional Programme
Schedule: Sunday 6 PM