காலச்சுவடு

  • காலச்சுவடு
  • எமது வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத ஒவ்வொரு விடையங்களும் கடந்த காலத்தில் எவ்வாறு இருந்தன, தற்போது எப்படி இருக்கின்றன, எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு மாற்றம்பெற்று எம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தப் போகின்றன என காலமாற்றத்தை அலசி ஆராயும் சுவாரசியமான நிகழ்ச்சி.

  • Documentary & Information
Schedule: Sunday 11 AM