திரைவரிசை 10

  • திரைவரிசை 10
  • ஒவ்வொரு வாரமும் வெளிவரும் புத்தம்புதிய தமிழ்த் திரைப்படங்களில் முதல் 10 திரப்படங்களின் தரவரிசையை பட்டியலிடும் ஆதவனின் திரை வரிசை.

  • Cinema
Schedule: Sunday 8.30 AM