பார்த்தேன் ரசித்தேன்

  • பார்த்தேன் ரசித்தேன்
  • தமிழ்த் திரப்படங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பல சுவாரசியமான காட்சிகளில் மறைமுகமாகப் பொதிந்துள்ள ரகசியங்களையும் சாமானிய ரசிகர்கள் கவனிக்கத்தவறிய பல சுவாரசிய சம்பவங்களையும் பார்வையாளர்களுக்குக் கடத்தும் நிகழ்ச்சி.

  • Cinema
Schedule: Saturday 11.30 AM