திசைகள்
திசைகள்
Promo Video
Description

திக்கெட்டும் திட்டமிட்டு மறைக்கப்படும் அவலங்களை அம்லப்படுத்தும் ஆதவனின் திசைகள், இது ஓர் ஆவணத்தொகுப்பு நிகழ்ச்சி.

Program Schedule
  • Sunday
    06.30PM