காயிதம்
காயிதம்
Description

வியப்பும் வேதனையும் நிறைந்த குப்பத்து மக்களின் அன்றாட வாழ்வை, ஒப்பனை அற்ற முகங்களில் உணர்ச்சிகள் மேலிடும் இயல்பை, கரடு முரடான மனதை கூட கனியச்செய்யும் காதலை, கற்பனை கலக்காது வெளிக்காட்டும் ஒரு தொடர்

Day
  • Friday
  • Monday
  • Thursday
  • Tuesday
  • Wednesday
Time
  • 06.00PM - 06.30PM