நேருக்கு நேர்
நேருக்கு நேர்
Description

இலங்கை அரசியல் தலைமைகளுடன் நேருக்கு நேர் நின்று தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி, அவர்களின் கருத்துக்களை மக்கள் முன் நிறுத்தும் ஆதவனின் நேரடி விவாத நிகழ்ச்சி.

Day
  • Saturday
Time
  • 05.00PM - 05.30PM