சுகவாழ்வு

மனிதரை மாண்புற வைப்பது சுக வாழ்வு. அந்த வகையில் ஆரோக்கியத்தைத் தேடும் வாழ்வு குறித்து, மருத்துவ – சுகாதார துறையினருடனான நேர்காணலும் அனுபவப் பகிர்வுமே சுகவாழ்வு நிகழ்ச்சி.

  • Monday 7:00 PM - 7:30 PM
  • Talk Show

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go top